undefinedUanset hvad man selv tror (eller hvad andre mener), så har vi alle en vilje. Hos nogle kan denne være meget udtalt, og hos andre kan den være knap så udtalt. Men vi har alle en vilje, og det er den, der gør at vi (for det meste) lykkes med vores opstillede mål.

Kender vi vores egen vilje, kan vi bedre forholde os til, hvad det er, vi opfatter som let at opstille mål på. Ligesom vi bliver mere realistiske om, hvad der vil være svært at gennemføre.

Vilje som er i balance vil bidrage til, at:

  • Det vi sætter os for at gennemføre, vil blive gennemført
  • De relationer vi indgår i, oplever en afklaret, målrettet person
  • De ideer vi får, er mulige at føre ud i livet

Ved at skabe bevidsthed om, vores egen opfattelse af vilje, er det muligt at forstå, hvad vi opfatter som vigtigt. Både når det gælder de opgaver vi indgår i. Men i ligeså høj grad de mennesker vi indgår i relationer med.

Vilje er kendetegnet ved at man:

  • Har tro på at det man sætter i gang, kan gennemføres
  • Arbejder målrettet og vedholdende, til opgaven er udført
  • Tager lederskab, når der ikke er nok dynamik i en opgave
  • Gerne stiller (direkte) krav til sine relationer om, at de skal løse bestemte dele af en opgave
  • Går sjældent på kompromis med opgaveløsningen. Det der skal gøres, bliver gjort. Med eller uden de andre.

Personer med Vilje som et markant træk, vil ofte være gruppens dynamo, når en opgave bare skal løses. Forstår man at gøre brug af dette, skaber man energi og fremdrift ift. gruppens rammer og opgaver. 

 

Vil du læse mere om de andre grundlæggende adfærdstræk, kan du klikke på de tre nedenstående link:

Gå til: