Redskaber og tests

Hos POULSEN bruger vi testværktøjer fra Garuda, som er nogle af Nordens mest anvendte til samtale og personanalyse. Ofte kombinerer vi Garuda-test med en logisk test fra People Test Systems.

Alle konsulenter hos POULSEN er certificerede i brug af Garudas værktøjer og ligeledes i brug af den logiske test fra People Test Systems.

Garuda Kompetenceprofil
Kompetenceprofilen er med til at afdække den udvalgte kandidat på 16 personlighedstræk, der samlet giver et billede af, hvordan kandidaten forstår, og opfatter sig selv, omkring følgende:

 • Evne til at demonstrere overblik, strategisk såvel som taktisk.
 • Forståelse af, hvordan visioner, planer og eksekvering heraf bindes sammen.
 • Indsigt i, hvordan folk generelt fungerer og kan kobles på opgaver fra operativ udførelse til samspil med andre og i sidste ende overskue sammenhænge og konsekvenser blandt de personer, der skal løse en given opgave.
 • Forståelse for, hvordan omgivelserne opfatter krav til en opgave og til sig selv som bidragyder.
 • Vilje til at kunne sætte sig igennem, og heri levere til de stillede opgaver
 • Forståelse for, hvordan andre kan bidrage herunder om der er opmærksomhed på, hvornår hhv. team- og enkeltpræstation er bedst.
 • Synlighed og tilgængelighed for organisationen, herunder de personer der har høj afhængighed heraf.
 • Robusthed og gennemslagskraft, der sikrer, at der kan skabes resultater, også når det kan give næring til kritiske røster.
  Se de 16 træk beskrevet

Kompetenceprofilen tester kandidatens grad af præference for en række personlighedstræk, som er fordelt på Hoved-Hjerte-Ben-Modellen. 

Se mere under Garuda Kompetenceprofil.

For at give os det mest optimale fundament for at lave en grundig personvurdering anbefaler vi vores kunder, at topkandidaterne til en stilling bliver testet. Anvendelsen af test er sammen med andre værktøjer med til at give tryghed og sikkerhed i udvælgelsen af den rigtige kandidat.


People Test Logic
People Test Logic (PTL) afdækker otte forskellige områder inden for matematisk/logisk intelligens samt en samlet intelligensscore. Testen er godkendt af MENSA. People Test Logic er som værktøj ved at måle på logik og evne til at træffe en beslutning med til at give et billede af, hvordan kandidaten evner at:

 • forstå og omsætte viden på logisk rationel vis
 • skabe klare og præcise rammer for givne opgaver, så de løses mest hensigtsmæssigt
 • skabe overblik i komplekse og udfordrende opgavesammenhænge
 • optage viden og gøre denne tilgængelig for sine omgivelser
 • forstå det ikke forståelige og gøre dette vedkommende for sine omgivelser.

Se mere om intelligens- og færdighedstesten People Test Logic via People Test Systems

FOKUS-profilen er et enkelt og overskueligt værktøj, som giver et godt og stærkt afsæt for at arbejde med en gruppes forskellige tilgange til opgaveløsning, forståelse af hvad der skal prioriteres, og hvad der har betydning i den enkeltes kommunikation.

FOKUS-profilens fire karakteristika
POULSEN-processen
TEAM-forløb - med FOKUS på profilen

Kom hinanden ved - og øg virksomhedens bundlinje