Vores kompetencer

Ledelse og personaleforhold
 
• Samarbejde med konsulenter, offentlige myndigheder og forskere
• Gennemførsel af årlige kompetenceudviklingssamtaler for refererende
   medarbejdere
• Gennemførsel af trivselsanalyser
• Implementering af belønningssystemer
• Gennemførsel af medarbejder- og lederseminarer
 
Ledelse og forretningsudvikling

• Deltagelse i virksomhedens strategiprocesser
• Kunde- og markedsorientering samt effektivisering af forretningsområder
• Forhandling af franchise- og samhandelsaftaler
• Udarbejdelse af kort- og langsigtede ledelsesstrategier / forretningsplaner
 
Strategiudvikling

• Analyser og afdækning af strategiske muligheder
• Handlingsplaner
• Implementering
• Bestyrelsesarbejde, kandidater til bestyrelsesposter
 
Marketing og salg

• Analyse af konkurrenceforhold og markedsmuligheder
• Marketingplaner
• Kontakt til reklame- og analysebureauer
 
Mål- og resultatstyring

• Budgetansvar for omsætning, bruttoavance og forretningsområdets
  omkostninger
• Fastlæggelse af resultatmål for forretningsenheder og forretningsområdet
• Resultatopfølgning - udarbejdelse af regnskabskommentarer og nøgletal
 
Økonomi & Administration

• Regnskab og finansiering
• Skatteforhold
• Bogføring
• Klarlægning og optimering af administrative forretningsgange
• Virksomhedsformidling
• Myndighedsforhold
• Samarbejde med revisorer og advokater