Velkommen hos POULSEN

3 tips til at hjælpe den unge leder til succes

 Af Carsten Schøler Lass

Overgangen fra medarbejder til den første lederstilling er som regel det længste karrierespring, og for de fleste er det både stort og spændende. Ofte er det også angstprovokerende i større eller mindre grad. Men hvis du som erfaren leder er bevidst om det og trækker på dine egne erfaringer, kan du være med til at gøre springet mindre for den nye generation af unge ledere. Det kræver dels, at du er oprigtigt nysgerrig og opmærksom på den enkelte, dels at du har nogle konkrete redskaber at arbejde med.

Al begyndelse er svær. Det gælder ikke mindst begyndelsen på en karriere som leder. Hvis lederkarrieren ovenikøbet begynder i den virksomhed, hvor den nye leder hidtil har været ansat som medarbejder, følger der endnu flere udfordringer med i købet. Men hvis du som erfaren leder kender og anerkender udfordringerne, kan du hjælpe den nye leder godt i gang.

Alle har en åbenlys interesse i, at det store spring ender i en blød landing, hvor den nye leder hurtigst muligt føler sig komfortabel i sin nye rolle og begynder at præstere. Det gavner både virksomheden, lederen selv og de medarbejdere, der har fået ny chef. Lad os først se på nogle af udfordringerne, den unge leder typisk møder. Derefter ser vi på, hvordan du som erfaren leder kan hjælpe med at imødekomme dem.

At indtage en ny rolle

Overgangen fra medarbejder til leder byder på nye udfordringer, nye opgaver, et rolleskift og en re-positionering i forhold til både medarbejdere og egen nærmeste leder. Det kan i sig selv give sved på panden. Hvis de medarbejdere, man bliver leder for, tilmed har mange års erfaring, stærkere faglige kompetencer end en selv, indgroede vaner og klare holdninger til, hvordan opgaverne skal løses, gør det som regel ikke svedeturen mindre. At lede på tværs af alder, og endda generationer, i sin første lederstilling kan være angstprovokerende for mange unge ledere.

At kende sig selv

Som erfaren leder, der skal lede en yngre leder, har du sikkert lært dig selv, at hvis du skal lykkes som leder, skal du kunne give andre lyst og motivation til at følge dig. Det er en vigtig læring at give videre til de unge ledere, du har ansvaret for. For hvordan gør man sig selv relevant som leder? De unge, der tager lederrollen på sig med indsigt i egne styrker, svagheder, forventninger og præferencer kan lettere handle velovervejet, og derved øger de sandsynligheden for at fremstå autentiske og motiverende.

At finde, og holde, balancen

Den selvindsigt danner også grobund for at finde den rette balance mellem eksempelvis inddragelse af andre og det at træffe beslutninger og mellem det at lede og kommunikere i forhold til forskellige medarbejdertyper i forskellige aldre. Ledelse er et dilemmafyldt farvand, og for den unge leder er det ovenikøbet ukendt. Derfor er det vigtigt at kende sig selv, sine værdier og sin egen formåen, når man skal navigere i det.

Rolleskift, selvindsigt og balance er bare nogle af de udfordringer, den unge leder skal overkomme for at lykkes. Men hvordan kan du hjælpe? Her er tre gode råd!

1. Få styr på det personlige ledelsesgrundlag

Det er selvfølgelig vigtigt, at du som den erfarne leder sætter et godt eksempel for de unge ledere, du har ansvaret for. Så tillad mig at spørge, om du har du styr på dit eget personlige ledelsesgrundlag? Har du overvejet, og måske endda nedfældet, hvad der definerer dig som leder? Hvorfor er du en god leder? Hvorfor er du relevant som leder? Hvad er det, der skal få andre til at følge dig? Hvis ikke, så vil jeg råde dig til at gøre det. Det er en rigtig sund øvelse, og det er ikke mindst en rigtig god og troværdig forudsætning for at kunne hjælpe den nye, unge leder med at gøre præcis det samme.

Se det personlige ledelsesgrundlag som en individuel strategi, der skal spille sammen med virksomhedens overordnede strategi. Dermed bliver det tydeligt for både den nye leder og resten af virksomheden, hvilken rolle hun eller han skal spille i den store sammenhæng. Og samtidig bliver det tydeligt for medarbejderne, hvilken slags leder de nu skal forholde sig til.

Det personlige ledelsesgrundlag er hverken en komplet psykologisk profil eller en længere doktorafhandling. Hellere kort og præcist end langt og fabulerende. Vigtigst af alt er, at det bliver skabt på baggrund af grundige overvejelser og gerne med sparring fra en mere erfaren leder. Tag eventuelt udgangspunkt i følgende spørgsmål:

1. Hvad vil du gerne stå for som leder?

Hvad skal dit personlige image, eller brand, være? Helt konkret: Hvad vil du gerne have, andre siger om dig i kantinen, når du ikke er der?

2. Hvorfor skal andre få lyst til at følge dig?

Hvordan vil du helt konkret motivere medarbejderne? Hvilke værdier, arbejdsmetoder og -processer vil du implementere, og hvordan vil du gøre dem tydelige og relevante, så andre får lyst til at spejle sig i dem og bruge dem som eksempler til efterfølgelse?

3. Hvordan har du tænkt dig at få det til at ske i praksis?

Hvor ofte vil du afholde afdelingsmøder? Holder du ugentlig eller månedlige 1-til-1-møder med alle medarbejdere? Tager du med ud til møder med leverandører og kunder for at give sparring og have føling med, hvordan medarbejderne agerer? Tager du initiativ til eller deltager du i sociale arrangementer på arbejdspladsen på lige fod med medarbejderne? Bare for at nævne nogle eksempler. Definér konkrete handlinger, der understøtter, hvilken type leder du er i hverdagen, og hvilken rolle du vil spille i forhold til medarbejderne og deres udvikling.

2. Skab et trygt og fortroligt træningsrum med plads til at fejle

Jeg tror på, at træning trumfer talent. Derfor tror jeg også på, at det er vigtigt at hjælpe den unge leder med at træne sin måde at lede på. Forestil dig en talentfuld fodboldspiller på sin første professionelle kontrakt, der bare møder op for at spille kamp i weekenden. Uden at have trænet i løbet af ugen, uden at have snakket taktik med resten af holdet, uden at have sat sig ind i modstanderholdet og deres spillestil, og uden nogensinde at evaluere kampen og sin egen og holdets præstation. Det ville aldrig ske i sportens verden, og det bør heller ikke ske i erhvervslivet. Men det gør det desværre alt for ofte.

Den nye leder skal have muligheden for at træne og for at blive vejledt og evalueret – fuldstændig ligesom den professionelle fodboldspiller. Og det er op til dig at etablere de gode træningsfaciliteter, der sikrer, at den unge leder oplever en naturlig progression i sin rolle og udvikling. Det kan du f.eks. gøre ved at stille dig selv, eller en uvildig intern eller ekstern kompetence til rådighed som coach og sparringspartner og skabe et fortroligt rum, eller træningslokale om du vil, hvor den unge leder kan træde ind for at drøfte og evaluere konkrete udfordringer i dagligdagen. Et trygt rum, hvor det er gratis at drøfte dilemmaer, beslutninger, frustrationer og fejltrin og, ikke mindst, hvordan hun eller han kan lære af dem.

3. Vær nysgerrig og opmærksom

Det er en ny generation, der er på vej ind i virksomhederne og på ledelsesgangene, og de har andre forudsætninger og forventninger, end du havde, da du selv tog springet fra medarbejder til leder. Det kan du læse lidt mere om i det forrige indlæg her på bloggen.

Vi har en tendens til at tale om de unge som ”den forkælede generation”, der vil have det hele for det halve. Og vi kan sagtens indtage den holdning, at de unge, både medarbejdere og ledere, må indordne sig under de betingelser og den kultur, der hersker i den virksomhed, de bliver en del af. Men hvis ikke vi som erfarne ledere samtidig anerkender de forudsætninger og forventninger, de har med i bagagen, så kommer hverken de eller vi til at lykkes i fremtiden. Samtidig er det vigtigt at huske, at selvom der er nogle generelle og grundlæggende forskelle på de forskellige generationer, er de unge stadig selvstændige og forskellige individer. De træk, der kendetegner deres generation, gælder ikke i samme grad for alle.

Derfor er det afgørende, at du også evner at parkere din viden (og de fordomme, du måtte have) om den nye generation og sætte dig ind i den enkeltes situation og holdninger. Lad være med at antage, at alle unge ledere (og medarbejdere for den sags skyld) deler samme holdning til løn og arbejdsvilkår, familiekonstruktioner, work-life-balance og så videre.

Vær oprigtigt nysgerrig og opmærksom på den enkeltes forventninger og forudsætninger og diskutér åbent, i hvilken grad du og virksomheden kan og vil imødekomme dem. Det handler om at få det bedste ud af hinanden. Og det gør vi kun, hvis begge parter har lysten og viljen til i fællesskab at definere de rammer, som den unge leder både kan trives og præstere i.

 

Har du spørgsmål eller kommentarer, så kontakt gerne POULSEN på kontakt@poulsen-job.dk eller 7539 3431. 

Læs mere Til Blog

Vores virksomhedsfilosofi

Sammenhæng sikrer succes

Hos POULSEN tror vi på, at sammenhæng er fundamentet for at udvikle både virksomheder og mennesker. Sammenhæng mellem virksomhedens strategi og de kompetencer, der skal for at eksekvere den. Sammenhæng mellem virksomhedens kultur og de mennesker, der skal fungere, og levere, i den. Sammenhæng giver mening og retning. Og det avler tryghed, tillid og troværdighed, både i, og til, virksomheden. 

Sammenhæng er også nøgleordet for vores andet forretningsområde: Virksomhedsformidling. POULSEN er den neutrale formidler, der sikrer god dialog og sammenhæng for begge parter.

Læs mere

Lær mere om POULSEN i denne film:

Rekruttering

Hos POULSEN tror vi på, at sammenhæng sikrer succes og udvikling. Vi skaber sammenhæng for, og mellem, dygtige kandidater og en række af Danmarks største og mellemstore virksomheder.

Læs mere om rekruttering

Send til POULSEN

Hvis du har brug for at sende fortroligt materiale eller oplysninger til os, så følg linket herunder.

Send filer til POULSEN

Ledige stillinger

Find dit næste job her. Se hvilke spændende stillinger og virksomheder, vi søger kvalificerede kandidater til lige nu. Hvis du ikke finder en aktuel stilling, der matcher dine ønsker, kan du tilmelde dig vores jobagent.

Se ledige stillinger

Test dig selv med S-V-O-T® adfærdsprofilen

Billede af domicil for Poulsen

 

Tag testen og find ud af ting om dig selv, du kan bruge i din jobsøgning, til jobsamtalen eller til din næste MUS.

 

S-V-O-T® Adfærdsprofil er et værktøj, der hjælper med at afdække hvad der ligger bagved vores reaktioner. Gennem denne afdækning, er det muligt at skabe klarhed for, hvad det indvirker på egen adfærd.

Start testen her 

 

Karmark International A/S

Reference og samarbejdspartner.

Skjern Bank

Reference og samarbejdspartner.

DanePork

"POULSEN har hjulpet os med at rekruttere på udvalgte stillinger. Vi har været glade for et fortroligt samarbejde præget af grundige og systematiske analyser af vores behov. Resultaterne har været gode. I alle tilfælde har POULSEN håndteret hele processen særdeles professionelt, set både med vores og kandidaternes øjne. I processen er vi blevet præsenteret for kvalificerede kandidater, der har passet ind i organisation"
 
Leo Grønvall,
Direktør
DanePork A/S

 

Reference og samarbejdspartner.

Cocio Chocolademælk A/S

Reference og samarbejdspartner.

Royal Greenland

Reference og samarbejdspartner.

Stryhns A/S

Reference og samarbejdspartner.

Thise Mejeri

Reference og samarbejdspartner.

Nelson Garden A/S

Reference- og samarbejdspartner.

Hilton Food Group plc

Reference og samarbejdspartner.

Dansk Håndbold Forbund

Reference og samarbejdspartner.

Reference og samarbejdspartner.

Rebild Kommune

"Både i sammenhæng med rekruttering af ledere til Rebild Kommune i Center Sundhed samt i opgaver der har understøttet team udvikling, har vi haft stor glæde af samarbejdet med vores reference hos POULSEN, Tim Hyldal Sørensen. Vi føler der har været en god dialog og afstemning af forventninger, i de opgaver der er blevet løst hos os. Og at udbyttet har været både sobert og med høj kvalitet."

 Anne Marie Holm – Sundhedschef

Sønderborg kommune

"Vi oplever et yderst konstruktivt og værdifuldt samarbejde både når det gælder rekruttering som større arrangementer for medarbejdere i vores forvaltning.

Som samarbejdspartner på rekruttering til nye ledere og chefer har vi et meget tilfredsstillende samarbejde med Tim Hyldal Sørensen, hvor vi oplever en professionel og meget kvalitetsbetonet måde at løse opgaverne på.

Samtidig er vi glade for den gode sparring vi oplever på en række områder der har at gøre med de udfordringer vi som organisation støder på."

Erling Andresen
Konst. Direktør, Børn og Uddannelse

AGRA DANMARK A/S

Reference og samarbejdspartner.

Good Food Group A/S

Reference og samarbejdspartner.

Landdistrikternes Fællesråd

Reference og samarbejdspartner.

Kongeaa Trailercenter A/S

”Vi har benyttet POULSEN i forbindelse med rekruttering af en sælger og en lagerchef. Vi har været meget tilfredse med vores samarbejde med POULSEN, som har været forstående overfor, hvilke faglige og personlige kompetencer vi lagde vægt på. 

Samarbejdet med POULSEN har været utrolig effektivt og rekrutteringsprocessen har kørt meget professionelt, både med indsigt i forretningen og præsentation af kandidater samt tilhørende kompetenceprofiler samt intelligenstests. Vi har især sat pris på, at vi ikke er blevet forstyrret med en masse ukvalificerede ansøgninger samt unødige opringninger, og har i stedet haft tid til at passe forretningen.”

Annette Felby,
Administrations- og projektchef

Sydenergi

"Hos SE har vi haft en utrolig positiv oplevelse med POULSENs rekrutteringsydelser i forbindelse med rekrutteringen af en HR partner. Samarbejdet har for os skabt meget positive resultater. Vi har primært samarbejdet med Chefkonsulent Vibeke Monrath, og vi oplever, at hun arbejder yderst professionelt, grundigt og dedikeret med opgaverne. Hun har formået at skabe kontakt til meget relevante kandidater bl.a. gennem POULSENs database og netværk, og vi oplever, at vi får værdi for pengene. Vi er positive overfor at fortsætte samarbejdet og kan anbefale andre at benytte sig af POULSENs ydelser."

Steen Thomsen,
HR- og sekretariatschef
SE

ITD

Reference og samarbejdspartner.

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Reference og samarbejdspartner.

DANISH CROWN

Reference og samarbejdspartner

Norway Seafoods A/S

Reference og samarbejdspartner.

TRESU Group

Reference og samarbejdspartner.

Aurion A/S

Reference og samarbejdspartner.

P. Lindberg Maskinforretning A/S

Reference og samarbejdspartner.

Ho Ferie- og Aktivitetscenter

Reference og samarbejdspartner.

NGF Nature Energy Biogas A/S

Reference og samarbejdspartner.

VL Stål

"I forbindelse med rekruttering af Fabrikschef har vi med succes anvendt POULSEN v/Leif Poulsen. Samarbejdet har bygget på professionalisme, punktlighed og  troværdighed. Strategisk vigtig opgave som er løst til vores fulde tilfredshed"

Jørgen Damm,
Adm. Direktør
VL Staal a/s

 

 

 

AOF

Reference og samarbejdspartner

HOUSE OF DENMARK A/S

Reference og samarbejdspartner.

LandboSyd

Reference og samarbejdspartner

KV Energi ApS

Reference og samarbejdspartner.

GASA NORD GRØNT

Reference og samarbejdspartner.

NØRMARK FOOD A/S

Reference og samarbejdspartner.

ST PLAST a/s

Reference og samarbejdspartner.

SC SOUND A/S

Reference og samarbejdspartner.

Vognmand Ernst Jacobsen A/S

Reference og samarbejdspartner.

Rilesa

"Vi har nu et par gange anvendt POULSEN som rekrutterings partner og begge gange har været med et forløb der har tilgodeset vores ønsker.

En af de udfordringer som vi blev stillet over for af POULSEN var at definere et suses kriterie for stillingerne. Det lærte os at være præcise  og målrettet på opgaven.

I begge forløb havde vi et ønske om at få stillet 3 kvalificeret kandidater til bedømmelse. I begge tilfælde var der tre kandidater der hver især kunne tage opgaven.

POULSENS evne til at sætte sig in i vores behov på den enkelte og ligetil måde er en væsentlig årsag til succes. Den anonyme tilgang for ansøgeren er med til at skabe flere kandidater og den professionelle håndtering gør at der ikke er løse ender bagefter."

Søren Andersen,
Factory owner
Rilesa
 

 

 

 

 

Riis Retail

"Riis Retail har gode erfaringer med POULSEN i forbindelse med rekruttering af en controller og en kvalitetsmedarbejder. For sidstnævnte stilling var vi kørt fast i profilen og fik fra POULSEN professionel sparring i det videreforløb – og blev præsenteret for nogle gode kandidater. Vores kontakt hos POULSEN var Stig Andersen med hvem vi har haft en god og åben dialog. Vi kan anbefale andre at benytte sig af POULSENs ekspertise."

Charlotte Weithaler,
Manager, HR
Riis Retail

CBP A/S

Reference og samarbejdspartner.

Kallesoe Machinery A/S

Reference og samarbejdspartner.

Malmberg

Reference og samarbejdspartner.

Telesikring A/S

Reference og samarbejdspartner.

Ejner Olesens Eftf. A/S

Reference og samarbejdspartner.

UdviklingVejen

”Jeg oplevede POULSEN som effektive, seriøse og personlige. De var stærkt optaget af at lave det helt rigtige og bæredygtige match for virksomheden og mig som kandidat. Der var en fortrolig tæt dialog, hvor jeg fik en meget præcis beskrivelse af jobbet og virksomhedens forventninger samt professionel feedback på mine testresultater.  POULSEN leverede en meget høj standard igennem hele ansættelsesprocessen”.          

Carina Christensen
Direktør

ATRIA

Reference og samarbejdspartner.

OTV Plast A/S

Reference og samarbejdspartner.

Glud & Marstrand

Reference og samarbejdspartner.

3-Stjernet

"POULSEN har hjulpet os med at finde henholdsvis en KAM, en produktchef og en økonomichef. I alle tilfælde har de håndteret hele processen særdeles professionelt, set både med vores og kandidaternes øjne. I processen er vi blevet præsenteret for kvalificerede kandidater, der har passet ind i organisation – både fagligt og socialt."

Anders Laursen,
Managing director at 3-Stjernet A/S

HYTOR A/S

Reference og samarbejdspartner.

Nordic Innovation

Reference og samarbejdspartner.

Eurofins Danmark

Reference og samarbejdspartner.

Planet Huse A/S

Reference og samarbejdspartner.

vestjysk Landboforening

Reference og samarbejdspartner.

GS-Eurolaser A/S

Reference og samarbejdspartner.

 

DYKON A/S

Reference og samarbejdspartner.

NORTEC A/S

Reference og samarbejdspartner

Bramming Plast-Industri A/S

Reference og samarbejdspartner.

Vandel Efterskole

Reference og samarbejdspartner.

SINE

"POULSEN hjalp os i processen, da vi skulle have ny forstander til SINE. De var både professionelle og effektive og vi havde derfor et optimalt rekrutteringsforløb."

-Kirsten Moesgaard
Medlem af SINEs bestyrelse 

Dansk Fjernvarme

Reference og samarbejdspartner.

vl revision

Reference og samarbejdspartner.

Kolding Herreds Landbrugsforening

"POULSEN  har hjulpet KHL med rekrutteringer på udvalgte specialist stillinger. 

Samarbejdet med POULSEN bærer præg af stor fortrolighed, grundighed og professionalitet – både for kandidaterne og os som virksomhed. 

POULSEN har sat sig ind i KHL kulturen og vores ønsker, og de har på den måde kunne præsentere os for kvalificerede kandidater til stillingerne"

Marie Kock Pedersen,
Afdelingsleder Økonomi & HR-Chef
Kolding Herreds Landbrugsforening

 

Vestas Wind Systems A/S

Reference- og samarbejdspartner.

YDING GRØNT

Reference og samarbejdspartner.

 

lpm production a/s

Reference og samarbejdspartner.

Rambøll Danmark A/S

Reference og samarbejdspartner.

Saint-Gobain Denmark A/S

Reference og samarbejdspartner.

Stryhns AS

Reference og samarbejdspartner

brdr. kier a/s

Reference og samarbejdspartner

Kohberg Bakery Group A/S

Reference og samarbejdspartner.

GRUNDFOS

Reference og samarbejdspartner.

C&D Foods A/S

Reference og samarbejdspartner.

ENKOTEC A/S

Reference og samarbejdspartner.

PRIMO DANMARK A/S

Reference og samarbejdspartner.

TATA Steel

"Vi har gennem flere år anvendt POULSEN rekruttering i forbindelse med ansættelse af sælgere til vores interne salgsafdelinger. POULSEN har gennem hele processen med jobbeskrivelser, jobannoncer, kontakter, samtaler, tests og tilbagemeldinger været meget grundige og professionelle. Vi har haft en god og konstruktiv dialog og sparring med Leif Poulsen gennem hele forløbet, og vi sætter stor pris på samarbejdet.
Vi kan kun anbefale andre at anvende POULSEN i forbindelse med rekrutteringsopgaver"

 
Ole Tønning Villumsen,
Country Manager
TATA Steel Denmark

Project Zero

"Jeg oplevede en høj professionalisme og indlevelse i hvad der var vigtigt for os, da vi skulle ansætte en teknisk specialist til Project Zero. Tim Hyldal Sørensen leverede en yderst tilfredstillende service, som klart er over hvad jeg har oplevet i andre rekrutteringsforløb." 

Direktør
Peter Rathje

 

Fertin Pharma A/S

Reference og samarbejdspartner.

Bel Air

"Vi har hos Bel Air samarbejdet med POULSEN i forbindelse med rekruttering af 3 specialiststillinger, som vi ikke kunne afse den nødvendige tid til professionelt at håndtere internt. Chefkonsulent Vibeke Monrath, som løste opgaven, leverede i den grad varen på en velstruktureret og professionel facon. Vi oplevede, at Vibeke tog sig tid til at lave et meget grundigt forarbejde. Derfor udviste hun i processen en præcis forståelse for hvilken type profiler, der ville skabe de ønskede resultater og ikke mindst kunne begå sig i vores kultur. Det var derfor en række meget kvalificerede kandidater, hun præsenterede - vel og mærke indenfor den aftalte tidsramme. Kandidater som vi sandsynligvis ikke selv ville kunne have fundet eller tiltrukket.  Kandidaternes tilbagemelding til os har været, at de har følt sig godt taget vare på igennem hele forløbet.

Efter en god oplevelse med POULSEN , vil vi positivt overveje igen at bruge dem som ekstern partner til rekruttering på "de svære stillinger". Vi kan anbefale deres metoder og tilgang til Search & Selection af nye medarbejdere og ledere."

Susanne H. Lastein,
Managing Director / Captain
Bel Air Aviation

Semco Maritime A/S

Reference og samarbejdspartner.

Them A/M

"Vi benytter POULSEN til rekruttering af særlige stillinger i Them A/M af en årsag: Ordentligheden i håndteringen af kandidaterne. Mange fokuserer kun på kandidaten som fik stillingen og glemmer resten. Them A/M agerer i en lille branche, blandt andet derfor er det for os meget vigtigt at de kandidater som tabte kampen om stillingen stadigvæk havde en positiv oplevelse. De skal gå fra processen med oprejst pande. De skal føle sig respektfuldt behandlet, og de skal have lyst til at søge en ny stilling i vores virksomhed næste gang vi har behovet. Den opgave løser POULSEN til perfektion"

Morten Christiansen,
Produktionschef
Them Andelsmejeri


Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af opgaver og problemstillinger for vurdering af et muligt samarbejde. Vi kommer gerne til Jer eller inviterer indenfor hos os.


Følg POULSEN på LinkedIn og hold dig opdateret omkring vores aktiviteter – herunder ledige stillinger.