SVOT adfærdsprofil

Velkommen til din S-V-O-T® Adfærdsprofil undefined

Du har nu muligheden for at lave en test, der kan give dig nogle nye
vinkler, til måden du betragter dig selv på.

Testen er ikke en sandhed, men alene et udtryk for, hvordan du opfatter
dig selv på netop dette tidspunkt. Resultatet, der fremkommer, skulle
dog gerne være i overensstemmelse med en række punkter, der vil kunne
danne grund for, hvordan du kunne beskrives. Når du går i gang med testen,
er det vigtigt, at du svarer umiddelbart og ligeledes svarer så ærligt som muligt.
Det vil give dig det bedste udbytte af din testbesvarelse.

Testen er rimelig enkel at besvare, og du vil blive guidet gennem denne via knappen 'Næste'

Der er 15 sider, hvor du skal svare på fire udsagn for hver side, og hvor det du finder er mest dig, svares med den stort smilende smiley, og derefter svarer du hvad der bliver mindre og mindre dig. Se eksempel herunder.

undefined

God fornøjelse 

Start testen

Min SVOT adfærdsprofil

Besvar venligst spørgsmålene herunder, ved at sætte kryds i kolonnen der matcher det der passer mest til dig.

= Det udsagn, der er allermest dig
= Det udsagn, der er næstmest dig
= Det udsagn, der er næstmindst dig
= Det udsagn, der er mindst dig

Efter alle spørgsmål er udfyldt, vil du kunne se og udprinte din adfærdsprofil.

Side {{ current.page }} af {{ survey.pages.length }}

{{ current.errorMessage }}

Du er næsten færdig

På denne side har du mulighed for at indtaste navn og e-mail.

Indtast dit navn:
(Vil fremstå på forsiden af din S-V-O-T® rapport)
Indtast din e-mail:
Email skal enten være tom eller gyldig (Udfyldes alene hvis du ønsker det)

Velkommen tilbage til din S-V-O-T® Adfærdsprofilundefined

Vær opmærksom på, at når du nu tager en ny test, kan der være mindre nuancer i dine besvarelser fra sidste gang du tog testen.

Sandsynligvis, vil du svare næsten identisk, men med en sandsynlighed for at din profil kan tage sig lidt anderledes ud denne gang.

Dette er alene et udtryk for, at der i din profil er nogle grundlæggende træk, som bærer dig i stort set alle sammenhænge. Og så er der nuancerne, der kan vise dig, at du som person har forskelle i hvordan du betragter dig selv. Disse forskelle vil i væsentlig grad vise sig hvis der har været ting der har påvirket dig i forhold til sidste gang du tog testen.

 

God fornøjelse

S-V-O-T Profil for:

Navn: {{ survey.userInfo.name ? survey.userInfo.name : "anonym" }}
Udfyldt: {{ survey.date ? (survey.date | date:'dd-MM-yyyy HH:mm') : "ukendt dato" }}
{{ circle.centerText }} {{ svgOptions.startValue + ((svgCircles.length - $index) * svgOptions.valuePrCircle) }} {{ svgOptions.startValue + ((svgCircles.length - $index) * svgOptions.valuePrCircle) }} {{ svgOptions.startValue + ((svgCircles.length - $index) * svgOptions.valuePrCircle) }} {{ svgOptions.startValue + ((svgCircles.length - $index) * svgOptions.valuePrCircle) }} {{ triangle.text.top.value }} {{ triangle.text.right.value }} {{ triangle.text.left.value }}

Grafisk overblik af din S-V-O-T adfærd

Velkommen til din S-V-O-T® Adfærdsprofil. 

Forsiden er et billede af, hvordan dine træk spiller sammen. Grafikken er resultatet af den test du lige har taget.

Struktur er vist som en cirkel, med de tre træk ViljeOmsorg og Tanke tegnet som en trekant.

Hvis Struktur rækker ud over en eller flere af de tre andre træk, tyder det på, at i sammenhænge hvor disse træk spiller sammen, vil det dominerende for dig være struktur.

Omvendt gør det modsatte sig gældende, hvis Struktur er dækket af et eller flere træk. Her vil det så være disse træk der styrer din adfærd. Grafikken kan opfattes som en illustration, der hurtigt kan vise dig – og andre - hvor du har dit fokus, og dermed hvad du interesserer dig for. På næste side kan du finde en forklaring til hvordan grafikken skal læses.

Er I flere der skal arbejde sammen, og her gør brug af S-V-O-T® Adfærdsprofil vil I hurtigt kunne danne jer et overblik over, hvilke træk I hver især har særligt fokus på. En viden der er værdifuld, når man ønsker at finde den rigtige sammensætning af en gruppe.
 

Rapportens indhold

I den efterfølgende rapport vil du blive præsenteret for dine fire adfærdstræk Struktur – Vilje – Omsorg – Tanke, som de tager sig ud hver for sig, med de svar du har givet da du lavede testen.

I de fire adfærdstræk kan du læse mere om, hvordan din profil typisk vil agere i det konkrete træk, og med et bud på hvordan du kan skabe mere værdi for dig selv, med det ståsted du har for det enkelte træk.

Herudover er der en samlende tekst af de af trækkende, som har en styrende virkning på din profil samlet set. Der er her tale om en bred karakteristik. Men med et fokus på hvordan du forventeligt vil blive opfattet i dine omgivelser.

 

Ønsker du at læse mere om S-V-O-T® Adfærdsprofil, kan du under 
www.poulsen.dk/rekruttering/poulsen-processer finde en 
uddybende beskrivelse af S-V-O-T® og hvordan man kan bruge 
denne i en række forskellige sammenhænge. 

 

 undefined

undefined

 undefined

 undefined

Sådan læser du din grafiske profil 
Nedenfor er en beskrivelse af, hvordan du kan 'afkode' hvordan dine træk spiller sammen. 

undefined 

undefined


undefined

 undefined


undefined

 undefined

Struktur 

Vilje 

Omsorg 

Tanke 

Det dominerende træk

Hvad kan du bruge testen til?

undefinedS-V-O-T® Adfærdsprofilen er tænkt som et konstruktivt indspark til dig, der ønsker at blive inspireret af  hvordan din opfattelse af dig selv kan tage sig ud.

Du har således allerede nu fået et indblik i nogle af de træk, som har betydning i din måde at forstå dig selv ud fra.I sig selv har det ikke den store betydning at lave en test, ud over at det kan være en sjov måde at få sat nogle beskrivelser på om egen adfærd.

Profiltest er en værdifuld støtte i en lang række sammenhænge, hvor der er ønske om at skabe udvikling, forandring, bevægelse. Herunder kan du se, hvor du med forventning om et konstruktivt udbytte kan gøre brug af et profilværktøj som eksempelvist S-V-O-T® Adfærdsprofilen:

-   Udvikling af egne færdigheder
-   Udvikling i gruppesammenhæng
-   Rekruttering
-   Etablering af fælles sprog og kultur
-   Konfliktmægling
-   Afklaring af en gruppes sammensætning

 

 

Ønsker du at vide mere om S-V-O-T® Adfærdsprofilen?   

Klik her for at kontakte os