Bag enhver handling vi foretager os, ligger der en årsag hertil. Nogle gange er det ligetil, at forklare hvad der var årsag til vores handling. Andre gange er det knap så let.

Som menneske, indgår vi i mange sammenhænge med andre personer, på arbejde som privat. Her vil vi ofte kunne genkende bestemte mønstre i hvordan vi handler og reagerer. Disse mønstre er typisk udløst af, hvad vi – i den givne situation – opfatter som mest hensigtsmæssigt.

I nogle sammenhænge står de fleste med et ønske om, at kunne ændre adfærd, men har svært ved at bryde mønsteret. I andre sammenhænge står vi med et ønske om, at kunne fastholde – sågar udvikle et bestemt mønster, som har vist sig at være positivt.

Selv om vi genkender mønstret, kan vi have svært ved at sætte ord på, hvad det er, som styrer os, i den givne situation.

S-V-O-T® Adfærdsprofil er et værktøj, der hjælper med at afdække hvad der ligger bagved vores reaktioner. Gennem denne afdækning, er det muligt at skabe klarhed for, hvad det indvirker på egen adfærd.

Vil du læse mere om de fire grundlæggende adfærdstræk, kan du klikke på de fire nedenstående link:

 

Struktur

undefined 

Vilje

undefined 

Omsorg

undefined 

Tanke

undefined

 

 

S-V-O-T® Adfærdsprofilen er DIN analyse af egen adfærd.

Hvori ligger dine styrker, svagheder, muligheder samt trusler.

Din afklaring gør dig stærkere som person, og med de personer du arbejder sammen med. 

 

Gå til: