undefinedOplevelser og erfaringer, giver stof til eftertanke. I forskellige sammenhænge kan vi skabe ideer og tanker, der gør personer eller opgaver bedre. Muligvis med koblinger, der gør begge dele bedre.

Forstår vi vores egne tanker, kan vi observere de rammer vi indgår i. Dette muliggør bevidsthed om de uopdagede muligheder vi har. Herfra kan vi skabe afsæt for hvordan en given situation eller opgave kan bringes til sit næste udviklingstrin.

Tanke som er i balance vil bidrage til, at:

  • Vi undersøger om det vi laver, kan gøres smartere
  • De relationer vi indgår i, ser leg og eksperimenter som sjovt
  • De ideer vi får, vil bidrage til at skabe værdi for alle

Bevidsthed om, vores egen opfattelse af tanke, muliggør forståelse af, hvad vi opfatter som vigtigt. Både ift. de opgaver vi indgår i. Men i ligeså høj grad de mennesker vi indgår i relationer med.

Tanke er kendetegnet ved at man:

  • Har nysgerrighed overfor det system man er en del af
  • Søger at skabe smartere og mere effektive metoder for arbejdet (og gerne med fokus på leg og sjov i læring)
  • Opfatter hurtigt hvad opgave/situation går ud på
  • Begejstret taler om og beskriver ideer og tanker, til alle omkring sig  
  • Søger at se ting i et større perspektiv, så det vi gør i dag, har sammenhæng med det der skal gøres ud i fremtiden

Der er ofte urolig energi og virkelyst i dette træk. Oplevelsen af manglende disciplin, bør snarere ses som virkelyst, der kan have svært ved at blive låst i rutine og fastlagte rammer. Tanke brugt med omtanke vil bidrage med kreativ energi og evne til at se muligheder, der ellers forekommer utænkelige.  

Vil du læse mere om de andre grundlæggende adfærdstræk, kan du klikke på de tre nedenstående link:

Gå til: