Hvorfor er de i farver?

HVORFOR I FARVE ? undefined

Farver har en utrolig stærk signalværdi, og er samtidig meget lette at forholde sig til. Derfor er SVOT® Adfærdsprofil lavet, så de fire træk repræsenterer en farve hver.

For den enkelte person kan det selvfølgelig være mindre relevant om de dominerende træk er blå, røde, lille eller grønne. Det er straks mere interessant, når man som gruppe skal skabe et fælles sprog.

Dette farvesprog bidrager til, at alle har samme forståelse, i organisationen, afdelingen eller gruppen. Uanset om snakken går på hvilke træk der er dominerende, og hvilke træk der er mangel på. Brugen af farver gør, at alle er i stand til at tale, forstå og agere i forhold til de farver der hentydes til.

 

De fire træks farve

STRUKTUR:
Blå bruges i sammenhæng med logiske strukturer, køligt overblik, struktur og orden samt klarhed i hvordan ting hænger sammen

VILJE:        
Rødudtrykkerenergi og dynamik. Farven anvendes ofte i sammenhænge med følelser og temperament. Ligeledes opfattes rød som handlekraftig og stærk

OMSORG:   
Lilla opfattes i flere sammenhænge som forståelse af det spirituelle. Den udtrykker ro og balance, og sættes ofte i sammenhæng med kollektivers fælles interesse og respekt

TANKE:
Grøn udtrykkes som håbets farve. Grøn anvendes når der fokus er på fornyelse og inspiration. Til eksamen anvendes grøn for at signalere forståelse og tanke         

 

Gå til:

 

Vil du læse mere om de fire grundlæggende adfærdstræk, kan du klikke på de fire nedenstående link: