De arbejder sammen

 

Selv om et eller to træk dominerer i ens adfærdsprofil, har de ikke dominerende træk absolut betydning i vores adfærd. De er blot mindre markante. Ligeledes vil det typisk være bestemte situationer der udløser de mindre markante træk.

De markante træk har ofte et mønster, som viser sammenhæng mellem de dominerende træk, og de handlinger man foretager sig. 

Undersøger man lidt nærmere, vil man erfare, at de ikke dominerende træk også er i brug. Blot ikke så tydeligt, eller ved at de skaber fokus ved deres tydelige fravær.

 

undefined

 

 Som person vil oplevelsen ofte se ud som nedenfor: 

  • Situation udløser reaktion
  • Det mest markante træk aktiveres, og man reagerer med udgang i dette træk
  • Det næstmest markante træk aktiveres umiddelbart herefter
  • Skaber refleksion til hvordan man kan håndtere situationen
  • Tredje træk der udløses (ofte med en hvis forsinkelse) skaber mulighed for forståelse af, at situationen har flere sider
  • Fjerde træk (udløses ikke altid – og ofte med noget forsinkelse). Her reflekteres over, hvordan situationen er blevet oplevet af andre, der har dette træk som dominerende

 

Men trækkene arbejder sammen, og vi har alle de fire træk i os. Så selv om nogle træk ikke er dominerende, er det muligt at forstå, hvordan de påvirker os (eller netop ikke påvirker os).

Denne forståelse gør det muligt for os at forstå andre. Sjovt nok, kan denne forståelse så gøre det nemmere at arbejde sammen.

 

Gå til:

Vil du læse mere om de fire grundlæggende adfærdstræk, kan du klikke på de fire nedenstående link: