undefinedStruktur er universal. Alt kan beskrives ud fra et objekts struktur. Det kan være svært at gennemskue struktur i nogle sammenhænge. Særligt hvis ens fokus ligger andre steder. Struktur sikrer at vores handlinger giver mening. Både i nu’et samt for det der kommer.

Kender vi vores egen struktur, kan vi bedre betragte de rammer vi indgår i. Herfra kan vi forstå hvad det er, som i nogle sammenhænge skaber gode resultater, og i andre mindre gode resultater.

Struktur som er i balance vil bidrage til, at:

  • Det vi tager ansvar for, udføres som aftalt og ønsket
  • De relationer vi indgår i, skaber merværdi for det der er i fokus
  • De ideer vi får, er afstemt med vores nuværende virkelighed

Ved at skabe bevidsthed om, vores egen opfattelse af struktur, er det muligt at forstå, hvad vi opfatter som vigtigt. Både når det gælder de opgaver vi indgår i. Men i ligeså høj grad de mennesker vi indgår i relationer med.

Struktur er kendetegnet ved at man:

  • Anerkender det system man indgår i
  • Arbejder med respekt for detaljer, der har betydning (og nogen gange også detaljer der – for andre – ikke har betydning)
  • Tager ansvar for, at opgaven udføres ift. indgået aftale
  • Fastholder sine relationer på hvad der skal gøres, af hvem og til hvilken tid, det skal være færdigt
  • Sikrer at ting vedligeholdes og holdes ajour med de ændringer som systemet (og vi selv) skaber

Forstår man at involvere personer der har Struktur som et markant træk, har man som gruppe en ressource der bidrager til at skabe luft og rum til den samlede udførelse af en given opgave. 

Vil du læse mere om de andre grundlæggende adfærdstræk, kan du klikke på de tre nedenstående link:

 


Gå til: