Udvikling af virksomhedens ledere

POULSEN kan støtte lederudviklingen på forskellige niveauer i din virksomhed eller afdeling. Enten med et komplet forløb som beskrevet her, eller med dele af forløbet.

Leadership Pipeline
Virksomhedens værdier er rettesnoren for både udvikling og drift og skal desuden sikre gode rammer for den enkelte leder og medarbejder. Hos POULSEN arbejder vi målrettet med at gøre virksomhedens værdier levende og sammenholde dem med virksomhedens nøgleopgaver.

POULSEN er en naturlig partner i arbejdet for at synliggøre og udvikle en kultur hvor alle tager ansvar for de opgaver, der understøtter de opstillede mål. En kultur, hvor alle i virksomheden føler, at de bidrager til et positivt og lærende miljø.

Vi arbejder med organisationsudvikling ud fra en systemisk tilgang, hvor hver enkelt leder tager ansvar via en motiverende og anerkendende tilgang til medarbejderne inden for sit område. Hos POULSEN har vi udviklet en kompetencemodel, hvor man som leder lærer at forstå sin egen rolle og udnytte sine relationskompetencer til at styrke samspillet med omgivelserne – også i det dobbelte lederskab.

Hos POULSEN arbejder vi målrettet med lederudvikling gennem følgende:

 • Analyse, afdækning og tydeliggørelse af nøgleopgaver
 • Afklaring af organisationens bærende værdier
 • Afdækning af de enkelte ledelsesniveauers kompetencerammer
 • Introduktion til og implementering af ”Leadership Pipeline” som bærende for organisations ledelsesstruktur
 • Lederudvikling på Pipelinens forskellige trin, herunder:
  • afklaring af lederpotentiale
  • sparring med den enkelte leder
  • opstilling af handlingsplan for udvikling af den enkelte afdeling
  • etablering af mål på bundlinje – økonomiske såvel som menneskelige.

 

Se hvilke områder der kan være relevante at inddrage i jeres Lederudvikling