People Test Logik

People Test Logik er som værktøj, til at måle på logik og evne til at træffe en beslutning, med til at give et billede af, hvordan kandidaten evner at:

  • Forstå og omsætte viden på logisk rationel vis
  • Skabe klare og præcise rammer for givne opgaver, så de løses mest hensigtsmæssigt
  • Skabe overblik i komplekse og udfordrende opgavesammenhænge
  • Optage viden og gøre denne tilgængelig for sine omgivelser
  • Forstå det ikke forståelige og gøre dette vedkommende for sine omgivelser

 

Eksempel på en udført People Test Logik

undefined