People Test Logik er som værktøj, til at måle på logik og evne til at træffe en beslutning, med til at give et billede af, hvordan kandidaten evner at:

  • Forstå og omsætte viden på logisk rationel vis
  • Skabe klare og præcise rammer for givne opgaver, så de løses mest hensigtsmæssigt
  • Skabe overblik i komplekse og udfordrende opgavesammenhænge
  • Optage viden og gøre denne tilgængelig for sine omgivelser
  • Forstå det ikke forståelige og gøre dette vedkommende for sine omgivelser

 

Eksempel på en udført People Test Logik

undefined