Er du opmærksom på dine medarbejderes valgmuligheder ?

Når du som leder har ansvar for følgende: 

 • Daglig drift
 • Økonomi og budgetstyring
 • Administrative forhold
 • Personalejura
 • Leverancer og leverandørforhold
 • Ydelser og kundeforhold

Kan der let opstå et pres og et slip ift. den bevidste medarbejderpleje. I sig selv kan dette for mange ledere håndteres gennem en række kortsigtede motivationfremmende instrumenter, såsom: 

 • Lønforbedring
 • Særlige privilegier
 • Nye titler
 • Personalegoder 

Dog er der ofte kun en – som antydet - kortsigtet gevinst heri. For langt de fleste personer er der behov for et større rum for den bevidste og dialogorienterede udvikling leder og medarbejder imellem. 
Som leder er der derfor et både rimeligt og essentielt behov for at have fokus på den langsigtede udvikling og afklaring af stærke og værdiskabende medarbejdere. 
Som leder er det vigtigt at du åbent og uden bias kan etablere en dialog og bevidsthed om den enkelte medarbejders karrierefokus og karrieremål. Der er for dig som leder ingen værdi i at have en medarbejder der leverer et tilnærmelsesvist acceptabelt produkt, hvis du med en begrænset investering kan afdække det egentlige potentiale og vilje til indfrielse heraf. 

I nedenstående er der en række tjekpunkter, du som leder kan foretage i den ledelsesramme ift. de medarbejdere du har ansvar for trives og yder. 

Afklaring: 

 • Har du et klart billede af, hvad det er medarbejderen selv opfatter som sit ansvar
 • Har du et klart billede af, hvad det er du selv opfatter som medarbejderens ansvar
 • Kan medarbejderen se sig selv i den konkrete funktion – både i dag, men også på sigt
 • Er der en fælles klarhed i, hvad der ligger i den givne funktion, og hvad dette stiller af krav – til medarbejderen, men også dig som leder
 • Er der vilje, forståelse og tiltro til, at en medarbejder flytter sig i sin egen udvikling, og formår at komme tilbage til en tidligere funktion/ansvarsområde med fornyet energi og indsigt
 • Er der –mellem leder og medarbejder – et afklaret samspil, der kan sikre at indgåede aftaler og rammer respekteres og arbejdes iht.
 • Kan du som leder give den fornødne plads for en medarbejder der har et potentiale, som på sigt kunne udfordre din egen nuværende funktion (flytter du dig selv tilsvarende)
 • Tror du som leder, at det er muligt at fastholde et professionelt og udviklende samarbejde med en medarbejder, som også kan have en relation med dig som leder, der også indeholder venskabelige rammer.

 

Afklaring af potentialets fokus for fremtiden

I nedenstående illustration, er der et værktøj, som kan give dig afklaring for, hvad der kan være i fokus for en given medarbejder i udvikling eller stilstand.

Giv det som en stille refleksion, og anvend det gerne som et støtteinstrument i kommende MUS forløb.

 

undefined