POULSEN hjælper med at skabe grøn business

28. juni 2024

Af Charlotte Risskov Kræfting

I Danmark har vi et 2030-mål om at reducere udledning af drivhusgasser med 70 procent i forhold til niveauet i 1990, og senest i 2050 skal vi være et klimaneutralt samfund. Du og din virksomhed kan bruge ESG og grøn omstilling som en strategisk vej til at skabe god forretning.

 

Når vi taler om grøn omstilling, handler det om overgangen fra en sort økonomi baseret på kul, gas og olie til en mere ressourceeffektiv økonomi.

Her spiller genanvendelse, energioptimering og produktforbedringer en vigtig rolle, når det gælder om at reducere virksomhedens klimaaftryk. Det kan være ved at skifte til vedvarende energi, tænke cirkulært og minimere ressourceforbruget.

Mange virksomheder arbejder allerede konkret med grøn omstilling ved at installere varmepumper, skifte til LED-belysning, opsætte ladestandere til el-biler, investere i solceller eller noget helt femte.

Grøn omstilling betaler sig

Grøn omstilling er ikke kun fornuftigt i forhold til klima og miljø, men kan også styrke virksomhedens markedsposition, give konkurrencefordele og i sidste ende være med til at skabe en bedre bundlinje:

  • Virksomheder med grønne profiler kan tiltrække kunder og investorer, der prioriterer bæredygtige løsninger.
  • Ved at analysere sin CO2-belastning kan en virksomhed sætte målrettet ind og opnå besparelser gennem et mere effektivt forbrug.
  • Ved at integrere ESG i virksomhedens overordnede forretningsstrategi bliver der skabt sammenhæng mellem forretningsplaner og mennesker.

Grønne tilskudsmuligheder

Erhvervshusene kan hjælpe med at omstille din virksomhed til en mere bæredygtig og grøn forretningsmodel. De tilbyder gratis og uvildig sparring fra specialister inden for grøn omstilling. Derudover giver de adgang til et bredt netværk og mulighed for medfinansiering af dine grønne initiativer gennem forskellige støtteordninger og puljer.

Mange små og mellemstore virksomheder har svært ved at komme i gang med den grønne omstilling og ESG-arbejdet. Her er der hjælp at hente gennem programmerne SMV:Grøn 2.0 og SMV:Grønne Kompetencer, hvor du og din virksomhed kan søge om tilskud til at komme i gang med ESG-arbejdet. 

POULSEN optræder på inspirationslisten på ESG-området og kan hjælpe med at få kortlagt muligheder og udfordringer. Hvis I har svært ved at komme i gang med jeres ESG-indsats, kan FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling fungere som et håndgribeligt, strategisk værktøj til at arbejde struktureret med bæredygtighed.

Det kan være med til at sætte retning på jeres indsatser, så I oplever, at arbejdet med ESG giver værdi både internt og i forhold til at gøre virksomheden mere attraktiv over for kunder, investorer og potentielle medarbejdere. Her gælder det om at indsamle data i virksomheden og bruge sine data til at analysere fremtidsmuligheder.

Kan I finde energibesparelser? Kan I byde på nye opgaver og projekter, fordi I pludselig kan dokumentere virksomhedens klimaaftryk? Kan I kommercialisere nogle af jeres ESG-initiativer, så det giver hidtil uudnyttede indtægtsmuligheder?

Vi går forrest

ESG og bæredygtighed er i det hele taget et naturligt element i vores forretning. POULSEN går forrest, når det gælder grøn og bæredygtig omstilling af virksomheder. Vi involverer os gerne med virksomheder, der har en grøn profil og ambitioner på ESG-området. Sammen skaber vi forretningsudvikling og forandring.

Vi rekrutterer ledere og specialister i ind- og udland til virksomheder, der arbejder direkte med vedvarende energikilder eller er underleverandører til andre virksomheder, der beskæftiger sig med fremtidens grønne energiteknologier.

Vi tror på vigtigheden af at finde de rette mennesker, der passer til virksomhedskulturen, og som deler virksomhedens værdisæt. Når vi rekrutterer, sikrer vi, at de områder og budskaber, der betyder noget særligt for virksomheden, bliver indarbejdet i jobopslag og kravprofil og er med til at tegne den grønne profil, som passer til den enkelte organisation.

 

POULSEN hjælper virksomheder med trinvis opbygning af ESG:

https://www.poulsen-job.dk/management-consulting/esg-og-baeredygtighed/

Hvis du har brug for en snak om, hvordan din virksomhed får sat gang i ESG-arbejdet, eller du har spørgsmål eller kommentarer, så kontakt gerne POULSEN på crk@poulsen-job.dk eller 7539 3431.