Har du en tillidsfuld relation til dine medarbejdere?

06. oktober 2023

Af Charlotte Risskov Kræfting

De mest effektive medarbejdere er dem, der trives og føler sig godt tilpas på jobbet. Det er de medarbejdere, der oplever, at der er gensidig tillid mellem dem og dig som deres nærmeste leder. Det handler om din tillid til, at de gør deres arbejde godt. Og deres tillid til at du har deres ryg, når de en sjælden gang begår en fejl. For fejl kan ikke undgås. Nulfejlskultur er noget, der bør høre fortiden til.

Men tillid til nærmeste leder handler også om den åbenhed, du signalerer. At dine medarbejdere tør betro sig til dig om ting, der ikke nødvendigvis handler direkte om jobbet, men alligevel spiller en stor rolle i hverdagen og dermed kan få indflydelse på arbejdsdagen.

Det kan være syge børn, dødsfald i familien, parforholdsproblemer, symptomer på stress eller fysiske skavanker.

Når medarbejdere trives

Det drejer sig ikke om, at du skal klare din medarbejderes personlige udfordringer, men du bør lytte til deres bekymringer og vise interesse. For det er i din interesse, at medarbejderne trives og dermed er mest effektive.

Så hvis du oplever en medarbejder, der ændrer adfærd og måske er mere stille i en periode, er det din opgave at skabe et fortroligt rum, der giver medarbejderen mod på at fortælle om det, der nager.

Vi er alle forskellige, og det er meget individuelt, hvor meget vi ønsker at dele med vores nærmeste leder. Men forudsætningen, for at du overhovedet opdager, at der er noget på spil, er, at du med din personlighed og dit kropssprog viser reel interesse.

Analyse viser klar sammenhæng mellem tillid og jobtilfredshed

Djøf-analysen ”Tillid til chefen fremmer jobtilfredshed og mindsker stress” fra oktober 2021 ser blandt andet på tillids betydning for trivsel i arbejdet. Og analysen viser, at der er en klar sammenhæng mellem tillid til ledelsen og jobtilfredshed. Det gælder både tillid til den nærmeste og øverste ledelse.

85% af dem, der har tillid til deres nærmeste leder, er enten meget tilfredse eller tilfredse med deres job, mens kun 23% af dem, der ikke har tillid til deres leder, er enten meget tilfredse eller tilfredse med deres job.

Analysen viser også, at en stor andel af medarbejderne oplever en tillidsfuld relation til deres nærmeste leder. 76% har tillid til deres nærmeste leder, mens 85% oplever, at nærmeste leder udviser tillid til dem.

En noget mindre andel oplever en tillidsfuld relation til den øverste ledelse på deres arbejdsplads. 51% har tillid til den øverste ledelse, mens 56% oplever, at den øverste ledelse har tillid til dem.

Datagrundlaget for analysen er en spørgeskemaundersøgelse blandt Djøfs medlemmer, og analysen er baseret på svar fra medlemmer ansat i den offentlige sektor.

Lederen som rollemodel

Hos POULSEN arbejder vi med lederudvikling og lederen som rollemodel. Vi arbejder med, hvordan synlighed, tilgængelighed og nærvær har indflydelse på hvordan du opfattes og anerkendes som leder. Her er opnåelse af gensidig tillid netop et centralt dialogpunkt.

For at øge og bevare dine medarbejderes tillid gælder det dog ikke kun om at lytte til medarbejdernes bekymringer. Det er samtidig vigtigt, at du i det daglige sætter strategisk retning og involverer medarbejderne i organisationens planer og målsætninger.

Kommunikation og dialog er afgørende for, at I sammen præsterer bedst og skaber gode resultater. Og så kan det faktisk aflæses både i trivselsmålingen og på bundlinjen. 

Har du en tillidsfuld relation til dine medarbejdere?

 

POULSEN tilbyder ledelsesudvikling, ledelsestræning, 1:1-coaching/sparring samt foredrag om motivation og lederskab. Læs mere om vores ydelser.

Hvis du har brug for en snak om, hvordan din virksomhed griber udvikling af ledere an, eller du har spørgsmål eller kommentarer, så kontakt gerne POULSEN på kontakt@poulsen-job.dk eller 7539 3431.