Virksomhedens udvikling er en personlig læringsproces

25 år og greve på eget gods – både godset og jeg skal opleve vækst og fremgang

22. september 2022

Af Leif Poulsen

Carl Johan greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn er ejerleder. Det er der intet usædvanligt i, for i cirka 7 ud af 10 danske virksomheder er den kontrollerende ejer også aktiv i den daglige ledelse. Men som navnet antyder, skiller han sig alligevel ud. Han er greve, ejer og leder af Hvidkilde Gods på Sydfyn, og det i en alder af bare 25 år. Jeg har talt med ham om overvejelserne omkring overtagelsen, driften og udviklingen af en stolt og traditionsrig familievirksomhed, og om hvordan han som ejerleder undgår at ende i et egenrådigt ekkokammer.

I 2015 skønnede Center for Ejerledede Virksomheder på CBS, at 17.000 virksomheder med en ejerleder over 55 år skulle igennem et ejerskifte i løbet af de kommende 10 år, altså inden 2025. Og et ejerskifte er ofte en særlig udfordring for ejerledede virksomheder. Skal virksomheden forblive i familiens eje, og er der overhovedet en generation til at tage over? Og selv hvis det er tilfældet, er datteren eller sønnen så interesseret i at føre virksomheden videre.

En naturlig beslutning

For Carl Johan greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn gav svaret næsten sig selv. Han overtog Hvidkilde Gods på Sydfyn efter sin far, Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, i 2018 i en alder af bare 21 år. Den endelige beslutning havde han allerede truffet fem år tidligere.

“Hvidkilde har været i familiens eje i 300 år, og jeg har altid haft det godt med at være her. Jeg er født og opvokset fem minutter herfra, og godset har været mit andet hjem. Derfor faldt det mig også naturligt i en ung alder at tage beslutningen om at overtage Hvidkilde efter min far, når han ønskede at trække sig tilbage,” fortæller Carl Johan greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

Overtagelsen skete i to tempi. I 2018 overtog han ejerskabet af Hvidkilde i en alder af 21, mens hans far stadig deltog i driften af godsets 1250 hektar landbrug, 1750 hektar skovbrug, 70 udlejningsboliger. I efteråret 2021 gik Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn på pension, og nu stod sønnen, Carl Johan alene med ansvaret.

Han havde egentlig planer om at gøre sine studier færdige på CBS i København, inden han ville hellige sig Hvidkilde på fuld tid. Men muligheden opstod tidligere, og han har ikke fortrudt, at han greb den.

“Jeg havde besluttet, at det var det, jeg ville, og jeg vidste, at det ville ske, mens jeg stadig var relativt ung, fordi mine forældre allerede var godt oppe i årene. Så jeg følte det ikke som et pres, men som en naturlig beslutning,” siger han.

Hurtig udfordring blev til gylden mulighed

Alligevel blev Carl Johan greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn hurtigt sat under et vist pres efter at have overtaget det fulde ansvar for Hvidkilde sidste år. Det skete, da godsets regnskabschef fik tilbudt en ny spændende stilling og valgte at forlade virksomheden. Greven så dog hurtigt mulighederne i den udfordring.

“Jeg blev for alvor tvunget til at overveje, hvordan jeg ville håndtere den daglige drift af den virksomhed, som godset jo er. Jeg var allerede ansvarlig for de strategiske beslutninger omkring udviklingen af Hvidkilde, men jeg følte mig ikke klar til at tage de daglige, driftsmæssige beslutninger alene i samarbejde med vores dygtige afdelingsledere,” fortæller Carl Johan greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn og fortsætter:

“Der havde været skiftende godsforvaltere og regnskabschefer ansat i tidens løb, men jeg havde brug for noget andet. Jeg ønskede en, som jeg både kunne overlade ansvaret til, når jeg ikke er på Hvidkilde og samtidig en, jeg kan sparre med omkring strategien og udviklingen af virksomheden. Derfor besluttede jeg i samråd med POULSEN at søge en driftsdirektør.”

Ny direktør skulle dele værdier

Da POULSEN slog stillingen op i begyndelsen af året, var det med nogle meget specifikke krav fra Carl Johan greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn. Den nye driftsdirektør skulle nemlig ikke kun have styr på driftsøkonomien og gerne en vis indsigt i landbrug. Det var afgørende for greven, at det også blev en person, der delte hans egne, og Hvidkildes, værdier.

“Hvidkilde er selvfølgelig en virksomhed, der skal tjene penge. Vi har 30 ansatte og en årlig omsætning på 35-40 mio. kroner. Men vi er samtidig gennemsyret af bløde værdier, historie og traditioner, og det spiller selvfølgelig ind i mine idéer og beslutninger omkring udviklingen af virksomheden. Jeg havde brug for en person, der forstår det, og samtidig deler de værdier og den ansvarsfølelse, der ligger til grund for det,” forklarer Carl Johan greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

Han understreger, at han ikke ledte efter en klon af sig selv, men en direktør, han kunne sparre med, og lære af, med afsæt i de samme menneskelige værdier, han selv har.

“Jeg ønskede en person, der både kan drive virksomheden og hjælpe mig med at udvikle den ved at diskutere tanker og idéer. En hverdag med den proces, hvor jeg skal debattere og forsvare mine beslutninger, er godt, både for Hvidkilde og for mig personligt. Jeg tror på, det er godt at have fælles værdier som udgangspunkt for sådanne diskussioner, men man skal samtidig passe på, at der ikke bliver så meget konsensus, så diskussionerne kommer til at foregå i et ekkokammer. Det lærer man ikke noget af, og jeg har en klar ambition om at drive både Hvidkilde og mit eget liv, så det er sundt for både mig og virksomheden, og ikke mindst så det er lærerigt,” siger han.

Vækst og fremgang for både greven og godset

Det lykkedes Carl Johan greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn og POULSEN at finde den rette person til jobbet, og 1. marts tiltrådte Peter Borg Lange som driftsdirektør på Hvidkilde Gods. Ansættelsen har både givet Carl Johan greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn den tryghed, han søgte i den daglige drift, og en sparringspartner med samme grundlæggende værdier som ham selv. Dermed bliver han udfordret på sine beslutninger og har samtidig mulighed for at holde sig i periferien af den daglig drift.

“Det giver mig mulighed for at fokusere på den strategiske udvikling af Hvidkilde og på min egen udvikling som ejerleder. Hvis jeg samtidig skulle stå alene med det driftsmæssige ansvar for virksomheden, ville det blive ren overlevelse for mig og dermed for Hvidkilde. Det må ikke ske, for når man er i overlevelses-mode, lærer man ikke noget nyt. Og det er vigtigt, både for mig og for Hvidkilde. Begge parter skal gerne opleve vækst og fremgang,” siger Carl Johan greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

 

Har du spørgsmål eller kommentarer, så kontakt gerne POULSEN på kontakt@poulsen-job.dk eller 7539 3431.