Lederudvikling - næste generation

For mange offentlige virksomheder er der stor fokus på arbejdet med Social Kapital. Ligeledes er der en stor opmærksomhed på hvordan fælles udtrykte værdier kan gøres til grundsten for den udvikling der skal sikre at der både er fokus på en økonomisk sund drift, og samtidig skaber gode rammer for den enkelte medarbejder.

POULSEN arbejder målrettet med at gøre de værdier der kendetegner en organisation levende og sikre at de bliver gjort autentiske i de daglige rammer. POULSEN arbejder samtidig med klare koncepter for, hvordan Kerneopgaven naturligt holdes op mod de værdier, der ønskes som bærende i bestræbelserne på at udvikle en organisation der kan skabe resultater samtidig med at der er respekt for de mennesker der får organisationen til at leve.

POULSEN er derfor en naturlig partner når der er ønske om at synliggøre, udvikle og indføre en kultur hvor der naturligt tages ansvar for de opgaver der understøtter de opstillede mål og hvor alle føler de bidrager til et positivt og lærende miljø – uanset hvilket niveau man befinder sig på som medarbejder.

POULSEN arbejder med organisationsudvikling ud fra en systemisk tilgang. POULSEN arbejder med til tilgang, hvor der tages ansvar via en motiverende og anerkendende tilgang til medarbejderne, i det område man står som leder af. Hos POULSEN har vi således udviklet en kompetencemodel hvor man som leder lærer at forstå sin egen rolle som leder, og hvordan man her kan gøre brug af sine relationskompetencer til at styrke samspillet til ens omgivelser – heri også det dobbelte lederskab.
I processammenhæng arbejder POULSEN målrettet med at styrke de sociale kompetencer, som bidrager til at man som medarbejder og leder vil opleve et mere nærværende og et mere kontekstrelateret samspil.

Hos POULSEN arbejder vi målrettet med lederudvikling gennem følgende:

  • Analyse, afdækning og tydeliggørelse af Kerneopgaven
  • Afklaring af organisationens bærende værdier
  • Afdækning af de enkelte ledelsesniveauers kompetenceramme

Introduktion til og implementering af Leadership Pipeline som bærende for organisations ledelsesstruktur

Lederudvikling på Pipelinens forskellige trin – heri afklaring af lederpotentiale, sparring af den enkelte leder, opstilling af handlingsplan for udvikling af den enkelte afdeling, etablering af mål på bundlinje – økonomisk såvel som human.

Nedenfor er kort skitseret hvordan en organisations forskellige lag spiller sammen, og hvor POULSEN kan understøtte en klar og letforståelig model for de enkelte ledelseslag og samspillet lagene imellem


Som Topchef vil man have et behov for at se den samlede organisation som platform for de mål der skal sikre at de opstillede visioner kan føres ud i livet. Målet vil her være at skabe en synlig og forståelig platform, der kan understøtte funktionschef niveauet i at skabe operationelle mål, som igen kan sikre at de øvre ledere har en række konkrete styringsværktøjer til at sikre den daglige drift.

For de daglige ledere vil disse værktøjer skulle sikre at der skabes den rette motivation til at sikre de daglige opgaver og udførelsen af disse. En motivation der netop vil afspejle sig i, at man som medarbejder arbejder selvstændigt og med fokus på egen opgaveindfrielse.

Se hvilke områder der kan være relevante at inddrage i jeres Lederudvikling