Værdibaseret ledelse - dilemmaer

I mange organisationer arbejdes der med begrebet Værdier. Det er utrolig let at opstille en række værdier, som kan synliggøres rundt i organisationen via plakater, små blokke hvor ordene står skrevet, som reminders på et afdelingsmøde og en lang række andre mulige tilgange.

I sig selv en smuk tanke at ville arbejde med værdibaseret ledelse. Udfordringen opstår så blot når det viser sig, at hverdagen ikke lader der være rum til at få værdierne rigtig ind ’under huden’ i organisationen.

Alt for ofte presses man som medarbejder – på alle niveauer – til at fokusere på højere ydelse, mindre tid til dialog.

 

Hvad er det for situationer det skaber, og hvordan kan man måske blive mere opmærksom på hvad det er der er vigtigt at tænke over, når man ønsker at arbejde med værdibaseret ledelse.

 Nedenfor er forsøgt angivet en række dilemmaer, der med rette kan inddrage fire værdiord der er gangbare i forskellige versioner i en lang række organisationer; Dialog, Anerkendelse, Samarbejde, Engagement:

 

Dilemma I:    Loyalitet mod sit fag eller sin kollega

 Du bliver mødt af den problemstilling der hedder, at en medarbejder går til dig fordi vedkommende har oplevet en af sine kolleger ’forbryde’ sig mod sit faglige kodeks. Den pågældende person, der forbrød sig mod sit faglige kodeks, er en stærk kulturbærer, og har en høj grad af anseelse hos sine kolleger.

Situationen har ført med sig, at vedkommende der bragte problemstillingen til dig, nu oplever at blive mobbet eller frosset ude af sine kolleger, der finder det ikke er i orden at man sladrer om en kollega, uagtet hvad der er grund til at man som leder blev gjort opmærksom herpå.

 

  1. Hvilke personalepolitiske værdier er i spil i casen?
  2. Hvordan vil du som medarbejder/leder handle i situationen?
  3. Hvilken værdi har været den fremherskende i dit valg af adfærd? Hvorfor?

 

Dilemma II:  Arbejdspres versus kvalitet i arbejdet

Der har i længere tid været et stort pres på din afdeling, og det er svært at overkomme alle de opgaver der bliver stillet til jer som afdeling. I et forsøg på at efterkomme en større mængde af opgaver der kan løses inden for de stillede tidsrammer, besluttes det, at der godt må skæres i kvaliteten på de leverede ydelser.  Organisationen er ikke orienteret herom men konstaterer blot, at du som serviceleverandør ændrer procedurer i den måde du leverer dine ydelser på. Og at det der modtages er væsentligt mindre end de tidligere har været vant til.

 

  1. Hvilke personalepolitiske værdier er i spil i casen?
  2. Hvordan vil du som medarbejder/leder handle i situationen?
  3. Hvilken værdi har været den fremherskende i dit valg af adfærd? Hvorfor?

 

 Dilemma I:    At rose en kollegas gode indsats

 Du har i et stykke tid arbejdet hårdt på at færdiggøre en opgave som skal præsenteres for en styregruppe inden der siges go til en egentlig implementering. Opgaven er blevet løst i høj grad på egen indsats, og der har kun været begrænset drøftelse af opgaven med egne kolleger. Ved fremlæggelse af opgaven i egen gruppe (før den fremlægges til styregruppen) modtager du stor ros og anerkendelse for dit arbejde fra alle kolleger på nær en. Denne kollega ønskede i sin tid at påtage sig opgaven, men havde nok af andre opgaver, og blev derfor fravalgt. Nu oplever du, at denne kollega primært søger at finde de mulige fejl og mangler ved dit arbejde , hvilket er med til at skabe en noget anspændt stemning efterfølgende din fremlæggelse.

  

  1. Hvilke personalepolitiske værdier er i spil i casen?
  2. Hvordan vil du som medarbejder/leder handle i situationen?
  3. Hvilken værdi har været den fremherskende i dit valg af adfærd? Hvorfor?