Fælles mål der holder

At opstille mål er for så vidt nemt nok. Det svære kommer, når de samme mål skal efterleves og indfris. Ofte glemmer vi, at der kræves et stort og usynligt arbejde for at få de ønskede mål til at

– ja – komme i mål.

I dagligdagen er vi optaget af at få vores nu og her opgaver løst. Samtidig bliver vi typisk forstyrret op til flere gange i løbet af dagen. Forstyrrelser der ikke nødvendigvis gør det nemmere at nå det vi selv havde planlagt.

Når vi så når til de områder i vores arbejde, der stiller krav til indsigt og forståelse af det, der har at gøre med andet end det daglige arbejde, er vi ofte en smule tappet for energi. Det betyder ikke, at vi fravælger disse opgaver. De kan bare være svære at få til at hænge sammen med en i forvejen travl hverdag.

Kort sagt – vi glemmer at afstemme hvad det er, vi kan som værdifuldt i samspillet mellem vore daglige opgaver og de ønsker vi har for at gøre alting bedre.

Vi taler om mål, og vi stiller dem også gerne op – Vi skal bare huske at gøre ting realistiske. Hvad er værdien for eksempel af følgende udsagn:

I maj 2015 har alle i organisationen gennemgået uddannelse i det nye servicesystem. Alle vil herefter bidrage til, at vi kan forbedre vores økonomiske mål for 2012 med 10 %

Har virksomheden her sikret sig, at der er afsat tid og midler til uddannelse af alle. Er der i målet taget højde for, at personalet har forskellige ståsteder (som kan betyde flere former for uddannelse). Er der taget højde for hvilket pres der lægges på de daglige opgaver, Er personalet blevet inddraget i at forstå og opstille de økonomiske mål for virksomheden, osv. osv.

Det er derfor vigtigt at følgende tre punkter er tænkt med ind i opstilling af mål:

1)      Er vi som organisation klar til at sætte det ønskede mål i gang (er der lavet en holdbar plan)

2)      Har vi sikret os, at de personer der bliver berørt af målet også har nikket ja – og mener det!

3)      Har vi gjort hvad der er muligt, for at sikre at de(t) opstillede mål ikke bliver afsporet

Vi kan stille nok så flotte guldindrammede erklæringer op om hvad det er vi ønsker at gøre, og hvad vil stræber efter at nå. Hvis ikke vi har gjort os fuldt og helt klar på hvad det kræver af organisationen (og vi giver rammerne herfor), så vær ganske sikker på at det vil falde til jorden.

Vi kan aldrig være helt sikre på at vi når vores mål – hvor godt vi end har forberedt os. Dog er det sikkert, at inddragelse af de involverede og fælles forståelse af målene og deres påvirkning i dagligdagen i væsentlig grad styrker chancerne for succes.

 

Så opstil gode og solide mål – og vær sikker på at de holder