POULSEN mener !

POULSEN har, gennem flere år, arbejdet med en lang række af dansk erhvervslivs virksomheder. Store som små. Private såvel som offentlige.

I vores forskellige opgaverhar vi gjort os en række værdifulde erfaringer vi gerne deler med vores kunder og samarbejdspartnere.

Derfor er der under POULSEN mener! lagt en række af de indtryk vi har gjort os, ud til fri læsning og inspiration.

God læselyst!


Videndeling styrker trivslen 

Vi taler meget om, at vi arbejder med videndeling og at vi bruger tid på komme hinanden ved, så den rette viden kan flyde frit i vores organisation, og ramme på rette vis hos rette vedkommende til hver en tid.

Ofte er der så lige den hage, at vi enten ikke har den fornødne motivation, til

Læs mere...

Hvad et frokostmøde kan føre til 

Hvor meget effekt har det, at medarbejderne kommer tæt på ledelsen. Faktisk så tæt, at der snakkes om løst og fast hen over en frokost.

Hvad kan det give af værdi at have en plan for, hvordan medarbejdere involveres gennem løbende dialog via en række enkle men effektfulde frokostmøder. Læs mere...

Er du opmærksom på dine medarbejderes valgmuligheder ? 

Når du som leder har ansvar for følgende: 

  • Daglig drift
  • Økonomi og budgetstyring
  • Administrative forhold
  • Personalejura
  • Leverancer og leverandørforhold
  • Ydelser og kundeforhold

Kan der let opstå et pres og et slip ift.

Læs mere...

Fælles mål der holder 

At opstille mål er for så vidt nemt nok. Det svære kommer, når de samme mål skal efterleves og indfris. Ofte glemmer vi, at der kræves et stort og usynligt arbejde for at få de ønskede mål til at

– ja – komme i mål.

I dagligdagen er vi optaget af at få vores nu og her opgaver løst

Læs mere...

Værdibaseret ledelse - dilemmaer 

I mange organisationer arbejdes der med begrebet Værdier. Det er utrolig let at opstille en række værdier, som kan synliggøres rundt i organisationen via plakater, små blokke hvor ordene står skrevet, som reminders på et afdelingsmøde og en lang række andre mulige tilgange.

I sig selv en

Læs mere...

Copyright © poulsen-job.dk 2019