Team-optimering

29. marts 2021

Artikel udarbejdet af John Vagn Kristensen

Der er naturligvis mange muligheder for at forbedre sin organisations resultater…..

Dette kan være ved besparelser, øget indsats på salgs- og marketingsaktiviteter m.m. Man kan tilføje optimering af sine arbejdsprocesser (LEAN, pareto) samt forbedring af medarbejdertilfredshed….

Netop dét at øge medarbejderfokus og arbejdsglæde – og benytte sig af idéer og forbedringer, kan give firmaet et kvantespring.

Nogle virksomheder laver en ”ryste-sammen-aktivitet”, som kan give en positiv effekt. Disse effekter har dog sjældent karaktér af blivende ændringer i det daglige ”hierarki”. Måske bekræfter det ofte nogle af de roller, som medarbejderne har til dagligt. Specielt er det de mere ekstroverte eller etablerede personligheder, som ”shiner” i ”øvelser på gulv”.

POULSEN kan hjælpe med at afdække ”skjulte talenter” eller mere introverte kollegaers potentielle kompetencer.

Har man et team, kan disse kompetencer identificeres og bringes i spil. Dette vil være til gavn for teamet, virksomhedsdriften og den enkelte medarbejder.

POULSEN kan anvende forskellige metoder og værktøjer. Valget af disse vil kunne afklares i en dialog med udvalgte medarbejdere og ledelsen.

Test og individuelle feedback-seancer med efterfølgende gruppemøder kan åbne for dialoger, hvor meninger og kompetencer fokuserer på objektive beslutninger og reducerer antallet af beslutninger baseret på ”syn’sninger”.

Man kan ligeledes reducere ”frygten for at fejle”, øge selvtillid og selvværd for alle medarbejdere – specielt ved at etablere et arbejdsmiljø, hvor man ønsker objektive beslutningsgrundlag.

Eksempel:

En direktionsgruppe fik, ved afdækning af bl.a. kognitive kompetencer, reduceret en masse tidsspilde ved at anerkende, at én af direktørerne havde særlige evner indenfor trend- og produktudvikling. Vedkommende havde nogle særlige styrker, hvor de øvrige direktionsmedlemmer måtte erkende, at der i årevis havde været et massivt forbrug af tid ved at diskutere ”hvad der er smart, pænt og en fremtidig succes” – ud fra hvad hvert enkelt direktionsmedlem personligt syntes så godt ud….

POULSEN blev senere ringet op af den administrerende direktør… ”Nu kigger vi andre blot på udviklingsdirektøren – og vi giver eksempelvis praktiske logistiske informationer om råvarepriser, mængder, leveringstider m.m. Så har vi en kort dialog med vores spørgsmål – og så kommer kollektionerne alligevel – uden at processen bliver spoleret af tidsrøvende dialoger og analyser af subjektive input og mindre gennemtænkte spørgsmål”.

”Med baggrund i de individuelle test, er vi nu blevet mere målrettede og kvalificerede i dialogen”, sagde han.

Har du spørgsmål til ovennævnte, kan du kontakte POULSEN på kontakt@poulsen-job.dk eller på tlf. 7539 3431.