Sammenfald mellem sportsverdenen og erhvervslivet

30. oktober 2019

Artikel udarbejdet af Leif Poulsen, John Kristensen & Sukejna Redzepovic

 

Sammenfald mellem sportsverdenen og erhvervslivet

Der er mange ligheder mellem sportsverdenen og erhvervslivet – paralleller, der kan dirigere ledere som prøver at opnå kvantificérbare resultater. Men hvordan er disse to verdener koblet sammen, og hvordan kan erhvervsledere opnå succes ved at arbejde ud fra et sport-mindset?

McNutt og Wright diskuterede parallellerne mellem sport og erhverv i en større undersøgelse tilbage i 1995. De undersøgte succesmetoder inden for sportsverdenen og hvordan disse kunne anvendes i erhvervslivet. De tre områder der blev identificeret som et link mellem de to verdener var:

-          Åben kommunikation: Kommunikation skal være klar og ærlig.

-          Teamwork: For at være effektiv som et team, skal alle kunne arbejde sammen.

-          Medarbejderanerkendelse: Anerkend medarbejdernes indsats

 

Disse tre områder er essentielle at have fokus på, hvis man sigter efter succes. At have en åben og klar kommunikation mellem spillere før, under og efter en kamp kan være afgørende for resultaterne, men det kan også være et vigtigt element i erhvervslivet, da utydelig kommunikation kan hindre succes. Når man arbejder sammen i teams er klar og ærlig kommunikation vejen frem, men derudover skal spillerne og medarbejderne i et team kunne samarbejde effektivt for at kunne løse problemstillinger og bidrage til forskellige perspektiver. Men intet at dette er nok til at opnå succes, hvis en leder eller træner ikke anerkender sine spilleres og medarbejderes indsats og arbejde. De fleste mennesker har, som bekendt, behov for at blive set, hørt og værdsat, hvilket i sidste ende vil motivere dem til at yde mere.

 

Fokus på styrkerne – minimerer svaghederne

For at opnå succes både på banen og kontoret, skal både atleter og ledere lære at maksimere deres styrker og ophæve deres svagheder. For at maksimere ens styrker, skal man først og fremmest identificere egne styrker og derefter lære at bruge dem. Gennem opdagelsen af disse styrker kan individuelle svagheder ofte identificeres. Ved at identificere svaghederne i virksomheden har man mulighed for at etablere processer, hvor man kan minimere effekterne, hvilket i sagens natur styrker virksomhedens position i forhold til konkurrenterne. Identificeres og minimeres/elimineres svagheder, forbedres resultater, indtægter og dermed vendes svagheden til en styrke.

 

Teamwork

Som nævnt, er sport meget præstationsdrevet. Typisk så spiller hold for at vinde enten mesterskaber eller titler, og enkeltpersoner stræber efter at vinde priser og anerkendelse. Evnen til at vinde disse priser findes både på det personlige plan men også på teamniveau. Det samme koncept er gældende for erhvervslivet, hvor hver enkelt person i teamet skal stræbe efter at gøre deres bedste, samtidig med at de arbejder som en sammenhængende enhed. De bedste resultater opnås oftest gennem samarbejde. Men opbygningen af disse teams er lige så vigtig. På banen har hver spiller sine egne opgaver/roller, og holdet er sammensat, da de jo har hver deres styrker og svagheder. Og den perfekte sammensætning af et team balanceres ud fra både styrkerne og svaghederne hos de individuelle spillere. Denne sammensætning af teams burde også anvendes i et virksomhedsperspektiv. En stærk teamsammensætning giver virksomheden mulighed for en mangfoldighed af tanker, kreativitet, perspektiver og problemløsningsmetoder. Et mangfoldigt sammensat team, der består af en række forskellige medarbejdere der hver især har deres styrker og svagheder, er nødvendigt for at kunne opnå succes. Både i sportsverdenen og i erhvervslivet. For at kunne sammensætte det perfekte team kan man ofte, med succes, anvende en række testværktøjer og metoder. Værktøjer fra bl.a. Garuda og People Test Systems kan bidrage til at udvikle enkeltpersoner og teams. Ydermere, kan man gøre brug af psykolog Dr. Meredith Belbins ’The Nine Belbin Team Roles’, som bygger på de 9 forskellige roller som udgør et højtydende team.

 

Vision

Men ethvert team har brug for en kaptajn! Én der styrer organisationen på vejen mod succes, og som guider sit hold på rette spor. Der er, som bekendt, mange ligheder mellem en erhvervsleder og en træner. De drives begge af en passion for deres hold og virksomhed, men samtidig skal de kunne håndtere frygt, da de jo ofte skal træffe risikobetonede beslutninger. Ydermere, drives de begge normalt af den samme vision – nemlig at vinde, uanset odds. Denne vinderdrivkraft er væsentlig i forhold til deres succes – specielt skal afsmitningen mod teamet kunne ”mærkes”. Og derfor skal en leder kunne forstå, hvad der foregår – vedkommende skal kunne forstå dynamikken – og være ”menneskekender”. Lederen skal kunne engagere og værdsætte sit team – både som det hold det er, men specielt også på individniveau.

 

Hvor går det galt…

Hvis subjektive parametre begynder at dominere lederens beslutninger, kan læsset vælte. Eksempelvis charmeres mange af, set i forhold til målsætningen, irrelevante parametre og egne følelser og derfor træffes uhensigtsmæssige valg. En leder/træner bør have ”ro” til at udleve visionen. Men både i sportsverdenen og erhvervslivet ”forstyrres” og ødelægges visionen af personer i organisationen – typisk organisatorisk placeret højere i hierarkiet. Ofte sker det ved at ”så frø” – usikkerhed i teamet eller hos lederen. Man begynder måske at bypasse lederen…. Herved eroderes autoriteten og en selvforstærkende negativ spiral sender resultaterne på yderligere katastrofekurs.

Et godt råd…: Når det begynder at gå skidt, snak om korrektionerne tidligt i forløbet – undlad at ødelægge strategi og vision yderligere. Spørg træneren/lederen, hvad vedkommende vil gøre for at justere situationen – i stedet for at vente til katastrofen er overhængende….