Hvorfor søger kandidater til jeres virksomhed – or not..??

06. oktober 2021

Artikel udarbejdet af John Vagn Kristensen

I visse brancher er det, som bekendt, vanskeligt at finde tilstrækkeligt kompetente kandidater til både ledelses- og specialistjobs.

Det betyder naturligvis, at der kan blive ”kamp” om, hvilke virksomheder, som får henvendelser fra relevante ansøgere.

”Employer branding” har været et kendt tema i en årrække – men med de nye generationer af sociale medier kan nogle ledelsesmæssige ”fejltrin” hurtigt spolere et ellers godt ry.

”God ledelse” er ligeledes et ”gennemtærsket” emne, men helt sikkert utroligt vigtigt.

Fakta er, at løn, faglige udfordringer, kørselsafstand til job, god kantine og andre målbare ting ér vigtige – specielt for de yngre ansøgere. Men….

Erfarne medarbejdere stiller andre krav.

Når man har nogle års arbejdserfaring, stiller flere potentielle kandidater spørgsmålstegn ved elementer af det psykiske arbejdsmiljø:

  • Er min kommende leder til at stole på?
  • Kan man ”være sig selv” – uden at skulle gardere sig – hvad sker der, hvis man laver fejl eller er lidt anderledes..?
  • Har man rummelige kollegaer/ledere?

Hvis ledelsesmæssig forskelsbehandling, med baggrund i ikke-faglige forhold, er en subkultur i en eller flere af virksomhedens afdelinger, kan dette underminere de forventede effekter af aftalte ”Værdier”.

Der kan i visse virksomheder være en ”humoristisk kultur”, som normalt vil være livgivende og befriende. Denne adfærd ødelægger dog meget, hvis det generelt er de samme personer, som er genstand for drillerierne – så er disse personer ofre!

Værdierne reduceres til floskler og dermed bliver Bxxx Sxxx-faktoren ”kaldt” – og virksomhedens utroværdighed vokser.

Virksomheder, derimod, som understøtter tryghed og rummelighed, og løbende sikrer sig, at deres ledere ærligt efterlever virksomhedens værdier, vil have et stærkere fundament til at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Adfærd og opfølgning.

Anbefaling fra POULSEN er, at man sikrer sig, at ledelsesadfærd beskrives som de fleste andre jobspecifikationer. Ex: ”Du kan forvente, at din leder viser respekt for dig som person”. Og at der følges op på dette.

POULSEN kan hjælpe med at identificere forskelle og dermed muligheder og risici i samarbejdet kollegaer imellem og mellem ledere og medarbejdere.

Dette kan ske via grundige profileringer af nuværende og kommende medarbejdere og ledere. Og derved kan både den ønskede kultur boostes, og justering af uhensigtsmæssig adfærd reduceres. Mere tilfredse medarbejdere vil ”sprede ordet”, og dette medfører at flere personer vil søge mod din virksomhed.

Har du spørgsmål til ovennævnte, kan du kontakte POULSEN på kontakt@poulsen-job.dk eller på tlf. 7539 3431.