Hvorfor ledere bør bekymre sig om organisationskultur

24. maj 2019

Artikel udarbejdet af Leif Poulsen & Sukejna Redzepovic

 

At ansætte de bedste talenter er ofte første prioritet for hurtigt voksende virksomheder, men at ansætte en person som ikke passer ind i din virksomhed, kan koste dyrt, og er noget som kan påvirke din virksomheds bundlinje.

 

Enhver leder vil nok erkende, at deres succes i vid udstrækning er et resultat af det team de har opbygget. At finde de bedste folk til at skubbe din virksomhedsstrategi fremad, samtidigt med at de gør det på en måde hvorpå de forstærker virksomhedskulturen, kan være en svær opgave.

 

Rekruttering betragtes som en af de vigtigste faktorer til organisationers vækst og succes. En virksomheds overlevelse og rentabilitet afhænger ofte af medarbejdernes engagement. Det første skridt til at sikre succes i din virksomhed er at sørge for, at medarbejderne har de rette kvalifikationer. Den måde hvorpå medarbejdere arbejder og agerer på kan ikke adskilles fra de værdier, skikke og det samlede eksterne kulturelle miljø som de påvirkes af. I de fleste tilfælde, er disse sociale, menneskelige og miljømæssige faktorer ligeså vigtige som de finansielle overvejelser en virksomhed rekrutterer efter.

 

Hvad er organisationskultur?

Organisationskultur beskrives som et mønster af værdier, normer, overbevisninger, holdninger og antagelser, der ikke nødvendigvis er formuleret, men som former den måde medarbejdere opfører sig på. Det er et sæt af adfærdsmæssige, følelsesmæssige og psykologiske rammer, som medarbejderne adopterer og foreviger – ofte helt ubevidst.

 

Professor Edgar H. Schein var en af de første til at bringe organisationskultur på banen og han definerer kultur som:

 

”Et mønster af fælles grundlægende antagelser, som gruppen lærte sig mens den løste sine problemer med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret godt nok til at blive betragtet som gyldige, og derfor læres videre til nye gruppemedlemmer som den korrekte måde at opfatte, tænke og føle på i relation til disse problemer.”

 

Men hvordan ser en god organisationskultur så ud? I mange virksomheder har organisationskulturen den påvirkning, at den skaber engagerede medarbejdere, som er engageret i deres job og betydeligt mere produktive.

 

Medarbejderengagement og -motivation

En positiv organisationskultur skaber et fundament for et miljø med øget medarbejdertilfredshed, engagement og motivation. En engageret medarbejder er en person, der er fuldt involveret og begejstret for sit arbejde. Engagerede medarbejdere er tiltrukket og inspireret af deres arbejde (de ønsker at gøre deres arbejde godt), dedikerede (de er dedikerede til at skabe succes), og fascinerede (de elsker det de gør). Engagerede medarbejder bekymrer sig om virksomhedens fremtid og er villige til at investere en indsats – udover deres almindelige pligter – for at sikre at virksomheden opnår succes.

 

Hvordan kan du forbedre din rekrutteringsproces?

 

Invester i værktøjer og processer

Der er mange værktøjer og produkter der gør din rekrutteringsprocessen mere effektiv. Testværktøjer som Garudas KompetenceProfilen og People Test Systems' Logiktest giver mulighed for at styrke rekrutteringen og personlig udvikling. Værktøjerne giver et detaljeret billede af en potentiel medarbejders personlighed og adfærd, samt klassiske kognitive kompetencer. Ved at anvende testværktøjer under en rekrutteringsproces, sparer din virksomhed tid, uden at skulle gå på kompromis med kvalitet. Ved hjælp af testværktøjer og processer kan din virksomhed finde det rette match mellem en potentiel medarbejder og det nuværende team du har opbygget.

 

Kultur af afgørende for rekrutteringsprocessen

Hver ansættelse kan påvirke din virksomheds kultur og din virksomheds bundlinje men presset med at udfylde roller og stillinger i en virksomhed med vækst kan skabe et dilemma for virksomhedens ledere. Der kan være en risiko for afvejning mellem kvalitet og den perfekte kandidat ud fra kvalifikationer, og det er vigtigt ikke at give efter for dette pres. Man er nødt til at kigge på, hvordan denne person kan påvirke og bidrage til organisationen på længere sigt. Det er vigtigt at huske at en persons baggrund ikke nødvendigvis er den vigtigste del af rekrutteringsprocessen. Derimod er det vigtigt at finde en kandidat som bidrager positivt til det team som han eller hun skal arbejde med. At have en stærk teamsammensætning er afgørende for din virksomheds succes.