Et strategisk rekrutteringsbureau

07. maj 2019

Den, du ansætter, kan gøre en forskel, ikke bare for arbejdsglæden og humøret på din arbejdsplads, men i høj grad også på bundlinjen. For det kan koste rigtigt dyrt, hvis man ikke er i stand til at tiltrække de bedste medarbejdere og kan vælge blandt de allerbedste til jobbet.

Til trods for at det er medarbejderne, som udgør din virksomhed, så sparer mange ledere og HR-afdelinger på rekrutteringen, når de skal ansætte nye medarbejdere. Af samme årsag får de ikke den bedste til jobbet, hvilket er spild af ressourcer. Dine medarbejdere tilfører din virksomhed værdi og skal være deres løn værd, og får du fat i den rigtige, er rekrutteringsomkostningerne hurtigt tjent mange gange ind igen.

POULSEN skaber værdi for deres kunder, fordi ved hver rekruttering laves et grundigt forarbejde, hvor det specifikke mål med en given ansættelse udfordres og undersøges. Arbejdet er at finde og identificere netop den medarbejder, der skaber den ønskede værdi — og det gøres med en træfsikkerhed på 97 %.

POULSEN løser en lang række af opgaver for Danmarks største virksomheder, men løser også gerne opgaver for mellemstore virksomheder og indenfor alle brancher. Konsulenterne er specialister indenfor hver deres område, men alle har fælles tilgang til opgaveløsning. Kunder og kandidater mødes i øjenhøjde. Her udfordres på deres behov og arbejdes vedholdende og tilbundsgående med opgaverne, fordi POULSEN lever af at levere kvalitet.

Eksempler på opgaver, der er løst for kunderne:

Har du en stilling slået op, som tiltrækker mange ansøgere?

 • Det koster mange ressourcer at administrere og screene de mange indkomne ansøgninger — Her varetages screeningen og de indledende samtaler af POULSEN.

Har du slået en stilling op uden at få relevante ansøgninger?

 • POULSEN headhunter og searcher alle relevante virksomheder, og bruger netværket og database.

Vil du outsource al rekrutteringsaktivitet?

 • POULSEN laver rammeaftale og fungerer som fast sparringspartner.

Skal en stilling besættes, som du ikke ønsker offentliggjort?

 • POULSEN rekrutterer anonymt for din virksomhed.

Har du en stilling, som kræver at kandidaterne skal testes og screenes meget grundigt

 • POULSEN har specialkompetencerne til at lave en grundig assessment af kandidaterne.

Hvordan skaber POULSEN værdi?

 • Tillid og et indgående kendskab til virksomheden og dens strategi, er fundamentet for en vellykket rekruttering. Det skaber POULSEN ved et personligt møde med nærmeste chef og evt. kolleger, hvor virksomhedens strategiske behov afdækkes. Det er forudsætningen for, at POULSEN kan udarbejde den ideelle kandidatprofil.
 • POULSEN vurderer kandidatens evne til at skabe succes i en stilling, og en specifik kultur på baggrund af en vurdering af følgende elementer:

Har kandidaten den rette personlighed til at skabe succes i stillingen og til at samarbejde med ledere, medarbejdere, kolleger?

Har kandidaten de teoretiske og praktiske kompetencer, der skal til for at skabe succes I stillingen?

 • POULSEN tester kandidatens personlighed og matematisk/logisk intelligens. Herefter laves dybdeinterviews, hvor kandidaten udfordres på styrker og svagheder. Der tages referencer hos tidligere ledere, hvor det undersøges hvilke resultater, der er skabt og hvordan, og vurderer om kandidatens kompetencer kan overføres og dermed skabe succes i den pågældende stilling.
 • Er kandidaten motiveret for de kritiske arbejdsopgaver i stillingen? Kompetencerne, der skaber succes i en stilling, vurderes ofte på baggrund af en case med praksisnære problemstillinger, som kandidaten skal kunne løse. På den måde testes både motivationen for kritiske arbejds- opgaver og kompetencerne, der skaber succes i stillingen.

  

Økonomisk fordel ved at anvende POULSEN til rekruttering?

Rekruttering er da noget alle kan.. – og jeg har en god mavefornemmelse med denne kandidat!!”

Problemet er, at man ofte vælger impulsivt – hvis kandidaten har været ansat de ”rigtige steder” og har den ”rigtige uddannelse”. Derved løber man én af de største omkostningsrisici, man måske kan møde - en fejlrekruttering.

Men – hvad kan gå galt - og hvor galt kan det gå?

 

Hvad koster det hvis kandidaten er fejlrekrutteret?

 • Spildt løn, indtil hun/han er ude igen
 • Spild af kollegaers og lederes tid i oplæringsperioden
 • Spild af kurser/hjælpemidler/”fri bil” eller lignende i hele perioden
 • De negative årsager til at kandidaten opsiges eller selv rejser (dårlig performance eller ”kemi”)
 • Tab af kunder, kvalitet eller effektivitet i perioden
 • Ny rekrutteringsproces
 • Tab af ledelsens prestige, tillid og troværdighed i organisationen

 

POULSEN har mødt eksempler på fejlrekrutteringer, der har kostet virksomheder millionbeløb.

POULSEN vurderer kandidatens evne til at skabe succes i en stilling og en specifik kultur på baggrund af en vurdering af følgende elementer:

Har kandidaten de teoretiske og praktiske kompetencer – og den rette personlighed - der skal til for at skabe succes i jeres organisation?

 

POULSEN giver dig…

 • Kandidater, du nok aldrig selv vil få i tale
 • Garanti på 6 måneder i forbindelse med en rekruttering
 • Fastholdelsesprocent på 97
 • Test af BÅDE personlighed og færdigheder
 • Grundige interviews og reference-checks
 • Minimeret risiko for forfejlet rekruttering